Elfborgskatten 2019

lördag 9/11

söndagen 10/11

Västsvenskakattklubben 2019

lördag 14/9 EX1, BIV, NOM

söndag 15/9 EX1, BIV