Nerk, Örebro 2020

8/2

9/2

Aalborg 2020 

lördag 11/1

Ädelkatten, VF 2019

lördag 7/12 EX2

söndag 8/12 EX2

Elfborgskatten 2019

lördag 9/11 EX1, BIV, NOM

söndagen 10/11 EX1, BIV

Västsvenskakattklubben 2019

lördag 14/9 EX1, BIV, NOM

söndag 15/9 EX1, BIV